My Topic Monitor


Jak można się dowiedzieć, jakie dziedziny określiliśmy jako interesujące użytkownika?

W zależności od częstotliwości korzystania, klasyfikujemy zainteresowanie użytkownika danym tematem jako “wysokie”, “średnie” lub “niskie”. (Tu można się dowiedzieć więcej na temat procesu klasyfikowania)


Czy możemy w przyszłości rekomendować reklamy zgodne z Pani/ Pana zainteresowaniami (“wyrażenie zgody” / “niewyrażenie zgody”)??

Jeżeli chciał(a)by Pan/i, aby reklamy wyświetlane na stronach internetowych były jeszcze lepiej dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, może Pan/i wybrać tutaj opcję wyrażenia zgody na dalsze analizowanie Pani/Pana przyzwyczajeń w zakresie korzystania z Internetu. Po wyrażeniu zgody przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w przeglądarce Pani/Pana urządzenia zostanie umieszczony plik cookie, w którym to wyrażenie zgody będzie zapisane. Plik ten będzie istniał przez okres jednego roku. Jeżeli w przeglądarce Pani/Pana urządzenia znajdują się poprzednie pliki cookie nugg.ad (patrz powyżej), zainstalowanie cookie z zapisem wyrażenia zgody spowoduje następujące działania: Za Pani/Pana zgodą okres istnienia cookie nugg.ad zostanie przedłużony do 1 roku (licząc od dnia zainstalowania cookie). Informacje zapisane w plikach cookie nugg.ad przed wyrażeniem zgody będą zachowane, a usunięte zostaną wraz z wygaśnięciem ważności cookie (maksymalnie 1 rok). Dodatkowo w najbliższej przyszłości nugg.ad umożliwi Pani/Panu dostęp do dodatkowych funkcji powiązanych z tymi plikami cookie, takimi jak edytowanie profilu.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu możliwość zaprzestania rejestrowania informacji przez system nugg.ad poprzez wycofanie zgody. Także już po udzieleniu zgody można ją w każdej chwili wycofać. Fakt nieudzielenia zgody będzie także zapisany (na 10 lat) w pliku cookie w przeglądarce Pani/Pana urządzenia. Jednak w przypadku usunięcia plików cookie z przeglądarki internetowej nasz system nie będzie w stanie stwierdzić faktu nieudzielenia zgody. Oczywiście zakończenie naszej analizy Pani/Pana zachowań w Internecie możliwe jest także w każdej chwili poprzez usunięcie plików cookie ze swojej przeglądarki po każdym użyciu Internetu.


Czy w dalszym ciągu możemy wyświetlać reklamy związane z Pani/Pana zainteresowaniami?

Tak
Chciał(a)bym, aby w dalszym ciągu wyświetlane były reklamy związane z moimi zainteresowaniami i wyrażam zgodę na analizowanie przez nugg.ad moich przyzwyczajeń w zakresie korzystania z Internetu pod kątem moich zainteresowań. Zgoda ta jest ograniczona na jeden rok (“Wyrażenie zgody“)..

Nie
Nie życzę sobie, aby nugg.ad w dalszym ciągu analizował moje przyzwyczajenia w zakresie korzystania z Internetu. Ten fakt niewyrażenia zgody jest zapisany jako plik cookie w mojej przeglądarce na okres 10 lat. Do użytkownika należy zadbanie o to, aby właściwy plik cookie nie został usunięty z jego przeglądarki tak długo, jak długo chce on, aby ważne było niewyrażenie przezeń zgody. (Niewyrażenie zgody) jest zapisane w pliku cookie o nazwie “nuggstopp”.