Η οθόνη θεμάτων μου


Θέλετε να μάθετε ποιες θεματικές περιοχές έχουμε προσδιορίσει ότι σας ενδιαφέρουν;

Ανάλογα με τη συχνότητα, κατηγοριοποιούμε το ενδιαφέρον σας ως προς μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή ως «Υψηλό», «Μεσαίο» ή «Χαμηλό». (Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατηγοριοποίηση εδώ)


Επιθυμείτε να μας επιτρέψετε να σας προτείνουμε διαφημίσεις που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά σας στο μέλλον («Συμμετοχή» / «Κατάργηση συμμετοχής»);

Εάν ενδιαφέρεστε για την εμφάνιση ακόμα πιο σχετικών ως προς τα ενδιαφέροντά σας διαφημίσεων σε ιστοσελίδες, τότε μπορείτε να επιλέξετε «Συμμετοχή» εδώ για να συνεχιστεί η ανάλυση των συνηθειών περιήγησής σας βάσει θεματολογίας. Δίνοντας τη συγκατάθεσή σας μέσω του κουμπιού «Συμμετοχή», το cookie Συμμετοχής θα οριστεί στο πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας. Ο χρόνος ζωής αυτού του cookie ανέρχεται στο ένα έτος συνολικά. Εάν στο πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας υπάρχουν cookies nugg.ad που έχουν συλλεχθεί κατά το παρελθόν (δείτε παραπάνω), με τον ορισμό του cookie Συμμετοχής θα συμβούν τα ακόλουθα: Με την άδειά σας, ο χρόνος ζωής του cookie nugg.ad θα επεκταθεί σε 1 έτος (ο χρόνος υπολογίζεται από τη στιγμή ορισμού του cookie). Οι πληροφορίες που αποθηκεύτηκαν στα cookies nugg.ad πριν από τη Συμμετοχή θα διατηρηθούν και θα διαγραφούν με τη λήξη του cookie (1 έτος κατά μέγιστο). Επιπλέον, στο εγγύς μέλλον, το nugg.ad θα σας προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε επιπρόσθετες λειτουργίες που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα cookies, όπως για παράδειγμα επεξεργασία προφίλ.

Έχετε το δικαίωμα να αποτρέψετε την καταγραφή πληροφοριών από το σύστημα nugg.ad ανά πάσα στιγμή ασκώντας το δικαίωμα κατάργησης της συμμετοχής σας. Εάν έχετε ήδη δώσει τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή. Σε τέτοια περίπτωση, η ακύρωση θα ισχύσει αμέσως. Η Κατάργηση συμμετοχής θα αποθηκευτεί επίσης σε cookie στο πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας με χρόνο ζωής 10 έτη. Ωστόσο, εάν διαγράψετε τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας, δεν θα είναι πλέον δυνατός ο εντοπισμός της Κατάργησης συμμετοχής από το σύστημά μας. Μπορείτε επίσης να τερματίσετε την ανάλυση των συνηθειών περιήγησής σας βάσει θεματολογίας ανά πάσα στιγμή διαγράφοντας τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας μετά από κάθε συνεδρία στο Διαδίκτυο.


Επιθυμείτε να συνεχίσετε προκειμένου να εμφανίζονται διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας;

Επιθυμώ να συνεχίσω προκειμένου να εμφανίζονται διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά μου και δίνω τη συγκατάθεσή μου για την ανάλυση των συνηθειών περιήγησής μου βάσει θεματολογίας από το nugg.ad. Η παρούσα συγκατάθεση ισχύει αποκλειστικά για ένα έτος («Συμμετοχή»).

Δεν επιθυμώ το nugg-ad να συνεχίσει την ανάλυση των συνηθειών περιήγησής μου σε ιστότοπους βάσει θεματολογίας. Η παρούσα κατάργηση συμμετοχής αποθηκεύεται ως cookie στο πρόγραμμα περιήγησής μου και ισχύει για δέκα έτη. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση μη διαγραφής του συγκεκριμένου cookie από το πρόγραμμα περιήγησής του για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί η κατάργηση συμμετοχής του να ισχύει. Η («Κατάργηση συμμετοχής») αποθηκεύεται σε cookie με το όνομα «nuggstopp».